Kombinácie zatvárania (41 – 100)

Táto pomôcka má v prvom rade za úlohu priblížiť hráčom rôzne možnosti a kombinácie, z ktorých majú pri zavieraní rozličných hodnôt na výber. Nesnaží sa poukázať na to, či tá ale oná kombinácia je najsprávnejšia a zaručí úspech. Konkrétne rozhodnutie v zápase by malo byť na hráčovi po tom, čo zváži všetky svoje možnosti. Preto by ste mali byť na podobné situácie dobre pripravení a venovať im v tréningu náležitú pozornosť.

Kombinácie zatvárania:
Voľba cesty záleží od toho v akej fáze hry sa nachádzate a ako sa cítite/veríte si

41
S9 – zostáva 32
S17 – zostáva 24
S3 – zostáva 38
Ak si neveríte, istí to „dolná“ cesta, kde máte okrem S3 a S17 ešte S19, ktorý vás pošle tiež na zavierateľné číslo.

42
S10 – zostáva 32
S6 – zostáva 36
S10 a S6 sú vedľa seba, takže jasná voľba.

43
S3 – zostáva 40
Rozumná voľba, vzhľadom k tomu, že z oboch strán sú nepárne single a to 19 resp. 17, ktoré vás pustia k zavieraniu.

44
S4 – zostáva 40
S12 – zostáva 32
S8 – zostáva 36
S16 – zostáva 28
Môžete  vyberať z dvoch výhodných variantov a to S8 a S16, ktoré sú vedľa seba a taktiež cesta cez S4, keďže S18 istí šancu na zavieranie v prípade, že miniete.

45
S5 – zostáva 40
S13 – zostáva 32
Na osobnej preferencií.

46
S10 – zostáva 36
S6 – zostáva 40
S10 a S6 sú vedľa seba, takže jasná voľba

47
S7 – zostáva 40
S15 – zostáva 32
S19 – zostáva 28
S7 sa javí ako najlepšia možnosť, lepšia ochrana v podobe S19.

48
S16 – zostáva 32
S8 – zostáva 40

Rozumnejšej cesty niet.

49
S9 – zostáva 40
S17 – zostáva 32
S13 – zostáva 36
Pri ceste cez S17, počítajte s možnosťou prehodenia, ak trafíte treble.

50
S10 – zostáva 40
S18 – zostáva 32
S10 najlepšia cesta, vyhnete sa prehodeniu (T18 – 54).

51
S11 – zostáva 40
S19 – zostáva 32
Pozor na prehodenie pri ceste cez S19.

52
S12 – zostáva 40
S20 – zostáva  32
Pozor na treble, keď sa rozhodnete pre S20.

53
S13 – zostáva 40
S17 – zostáva  36
Najlepšie možnosti.

54
S14 – zostáva 40
S18 – zostáva 36
Pozor na možnosť prehodenia pri ceste cez S18.

55
S15 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.

56
S16 – zostáva 40
S20 – zostáva 36
Pozor na prehodenie pri ceste cez S20.

57
S17 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.

58
S18 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.

59
S19 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.

60
S20 – zostáva 40
T10 – zostáva 30
Ak máte 2 šípky v ruke a bojíte sa prehodenia na 20, môžete skúsiť cestu cez T10, ak trafíte single, pošle vás to poslednou šípkou na Bull.

61
T15 – zostáva 16
25 – zostáva 36
(T11-zostáva 28)
Veľa hráčov volí cestu cez 25, ale v prípade, že trafíte Bull, tak vám zostáva do konca 11. To nie je príliš ideálne ak ste pod tlakom.
Ak trafíte S15, zostáva vám 46 a zohrávať môžete cez S6 (40) a S10 (36), oba segmenty sú vedľa seba. Menšia pravdepodobnosť, že miniete.

62
T10 – zostáva 32
T12 – zostáva 26
T14 – zostáva 20
Ak máte 2 šípky v ruke S12 vám dáva možnosť zavierať cez Bull.

63
T17 – zostáva 12
T13 – zostáva 24
Amatér by mal zvážiť cestu cez T17. Ak trafí S17, zostáva mu 46. Na zvyšné 2 šípky mu zostáva 46 a S6 a S10, ktoré sú vedľa seba mu vytvoria „supersegment“, cez ktorý sa dostane ľahšie na zavieranie.

64
T16 – zostáva 16
T8 – zostáva 40
(14 – zostáva Bull)
Veľmi vďačný priestor na mierenie, keďže T16 a T8 sú vedľa seba.
Je tu ešte možnosť mieriť z vnútornej strany na D14, jeho zasiahnutie vás posiela na D18 a single vám dáva možnosť zavierať cez Bull. Možnosť ak máte len 2 šípky v ruke.

65
25 – zostáva 40
T11 – zostáva 32
(T15 – zostáva 20)
Osobná voľba, S15 vám ponúka možnosť zavierať cez Bull.

66
T10 – zostáva 36
T16 – zostáva 18
S dvomi šípkami v ruke zvoliť cestu cez T16, pretože single vás stále posiela na Bull.

67
T17 – zostáva 16
Najlepšia voľba. Single posiela na Bull

68
T20 – zostáva 8
T18 – zostáva 14
T20 najlepšia cesta. S18 posiela na Bull.

69
T19 – zostáva 12
T15 – zostáva 24
Najlepšia možnosť T19, ak trafíte single, zostáva Bull.

70
T10 – zostáva 40
T18 – zostáva 16
(T20 – zostáva 10)
Všetky možnosti ponechávajú dobré východisko pri minutí treble. Rozhodnite, čo je pre vás najvýhodnejšie (S20 posiela na bull)

71
T13 – zostáva 32
T17 – zostáva 20
Najlepšie možnosti. Single 13 necháva 58.

72
T16 – zostáva 24
T12 – zostáva 36
T20 – zostáva 12
D16 – zostáva 40
Všetky možnosti ponechávajú dobré východisko pri minutí treble. Rozhodnite, čo je pre vás najvýhodnejšie.

73
T19 – zostáva 16
T11 – zostáva 40
T19 je najlepšia možnosť, zostáva 54 ak trafíte single.

74
T14 – zostáva 32
T18 – zostáva 20
Single 14 zostáva 60.

75
T17 – zostáva 24
T15 – zostáva 30
(25 – zostáva Bull)
Ak vám zostávajú dve šípky, treba hrať cez 25 a Bull. S tromi šípkami zvoliť cestu cez T17. Ak trafíte single, zostáva 58, takže S18 a D20.

76
T20 – zostáva 16
Najlepšia možnosť. Single 20 zostáva 56.

77
T19 – zostáva 20
Najlepšia možnosť, Single 19 zostáva 58.

78
T18 – zostáva 24
Najlepšia možnosť. Single 18 zostáva 60.

79
T19 – zostáva 22
T17 – zostáva 28
T13 – zostáva 40
S tromi šípkami v ruke by ste mohli preferovať cestu cez 19. V prípade, že trafíte single, zostáva vám 60. To si viete cez S20 pripraviť na D20.

80
T20 – zostáva 20
T18 – zostáva 26
T16 – zostáva 32
(D20 – D20)
Tri dobré možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Minutie treble pri druhej a tretej kombinácií vás však cez dva single pošle na zavieranie cez Bull.

81
T19 – zostáva 24
T15 – zostáva 36
T19 je najlepšia možnosť. Single 19 ponecháva 62.

82
Bull – zostáva 32
T14 – zostáva 40
Ak zohrávate cez Bull a trafíte 25, zostáva vám 57, čo je veľmi výhodné a cez S17 sa dostanete na „tops“.

83
T17 – zostáva 32
Najlepšia možnosť. S17 ponecháva 66.

84
T20 – zostáva 24
Najlepšia možnosť. S20 ponecháva 64.

85
T15 – zostáva 40
Najlepšia možnosť. S15 ponecháva 70.

86
T18 – zostáva 32
T20 – zostáva 26
Cesta cez T18 je obľúbená, pretože ak netrafíte treble, tak dva S18 vás posielajú na zavieranie cez bull.

87
T17 – zostáva 36
Najlepšia možnosť. S17 ponecháva 70.

88
T20 – zostáva 28
Najlepšia možnosť. S20 ponecháva 68.

89
T19 – zostáva 32
Najlepšia možnosť. S19 ponecháva 70.

90
T18 – zostáva 36
Bull – zostáva 40
S20-S20-Bull
T20 – zostáva 30
S20-T20-D5
Ak je váš súper na zavieraní, musíte zvoliť cestu cez 20, pretože ak miniete T18, musíte si zavieranie pripraviť už len zásahom cez ďalší treble popr. double.

91
T17 – zostáva 40
Bull/25 – zostáva 41/66
Osobná voľba.

92
T20 – zostáva 32
Bull/25 – zostáva 42/67
Osobná voľba.

93
T19 – zostáva 36
Bull/25 – zostáva 43/680
Osobná voľba.

94
T18 – zostáva 40
Bull/25 – zostáva 44/69
Osobná voľba.

95
T19 -zostáva 38
Jediná možnosť ak vám zostávajú len 2 šípky.

96
T20 – zostáva 36
Najlepšia možnosť.

97
T19 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.

98
T20 – zostáva 38
Záleží od pozície vášho súpera. Ak je ďaleko za vami je lepšie si zohrať výhodnejší double.

99
Môžete zvoliť čo chcete.

Možno menšia výhoda je začať s T19 (zostáva 42) alebo T20 (zostáva 39).

100
T20 – zostáva 40
Najlepšia možnosť.