Bodovací systém  SŠF

Spôsob bodovania turnajov jednotlivcov a dvojíc


Schválený Slovenskou Šípkarskou Federáciou.

Spôsob bodovania –  tabuľka

Obrázok č.1

tabulka

Bodovacia tabuľka na stiahnutie:

Bodovacia tabuľka

 

Hracie pavúky pre hráčov

Obrázok č.2

tabulka_1


Hracie pavúky pre hráčov  od 8 hráčov až po 64  hráčov

na stiahnutie:

Hracie pavúky pre hráčov

 

Hracia listina  – formulár pre zápas družstiev na stiahnutie:

Formulár pre zápas družstiev