Pravidla a poriadky pre softovú a steelovú hru

Pravidlá, poriadky a bodovací systém pre softovú a steelovú hru.
Schválené Slovenskou Šípkarskou Federáciou.

7. apríla 2016

Šúťažný poriadok SŠF

Súťažný poriadok SŠF Turnaje  jednotlivcov, dvojíc a triplemixov Základné ustanovenia Tento súťažný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Športových pravidiel SŠF, ktoré doplňuje a upresňuje.  Pravidlá pre súťaže […]
7. apríla 2016

Športové pravidlá SŠF

Športové pravidlá SŠF softové súťaže – elektronické šípky A.   Základné ustanovenia A1.Tieto pravidlá určujú všeobecné ustanovenia, podľa ktorých sú organizované súťaže konané v rámci Slovenskej šípkarskej […]
5. apríla 2016

Disciplinárny poriadok SŠF

Disciplinárny poriadok    Úvodné ustanovenie. Článok 1 Disciplinárny poriadok stanoví pravidlá disciplinárneho konania v SŠF. Článok 2 Účelom disciplinárneho konania je prejednávanie a spravodlivé posúdenie disciplinárneho […]