Vzdialenosť a výška terča na šípky

Dôležité údaje pre umiestnenie terča:

  • 2,37 m – vodorovná vzdialenosť terča od odhodovej čiary
  • 2,93 m – kolmá vzdušná vzdialenosť od stredu terča k odhodovej čiare
  • 1,73 m – výška stredu terča od zeme


viď obrázok 

Rozmery_vzdialenosti

Vzdialenosti pre umiestnenie terča

  • 3,00 m – minimálna odporúčaná dĺžka miestnosti – priestoru na hru
  • 2,50 m – minimálna odporúčaná výška miestnosti – priestoru na hru
  • 1,50 m – minimálna odporúčaná šírka miestnosti – priestoru na hru
  • 0,75 m  – minimálna vzdialenosť od steny priestoru pre hru k stredu terča (Bull)
  • 1,50 m – minimálna vzdialenosť medzi dvoma terčami od stredu jedného (Bull)  po druhý stredový (Bull)

viď obrázok 

Rozmery_terča_2

Celkové rozmiestnenie terčov a hracej plochy

 

Montáž sisalového terča a jeho umiestnenie

 

Vzdialenost_terča

Montáž a umiestnenie sisalového terča