Herný plán a celkové výsledky turnaja pre rok 2017

Šípkarsky turnaj v bare - u Legionárov 2017.
Ďalšie kolo turnaja v termíne :

 
 

Herné miesto: bar u Legionárov - sídlisko Juh Rožňava.

Legionar
 
 

Mapa: bar u Legionárov - sídlisko Juh Rožňava.

Bar u Legionárov - sídlisko Juh v Rožňave.