Herný plán a celkové výsledky turnaja pre rok 2017

Šípkarske turnaje v pohostinstve Gemer pre rok 2017.
Ďalšie kolo turnaja v termíne :

 
 

Herné miesto: pohostinstvo Gemer - sídlisko Juh Rožňava

Gemer
 
 

Mapa: pohostinstvo Gemer - sídlisko Juh Rožňava.

Pohostinstvo Gemer - sídlisko Juh v Rožňave.