7. apríla 2016

Šúťažný poriadok SŠF

Súťažný poriadok SŠF Turnaje  jednotlivcov, dvojíc a triplemixov Základné ustanovenia Tento súťažný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Športových pravidiel SŠF, ktoré doplňuje a upresňuje.  Pravidlá pre súťaže […]