5. apríla 2016

Disciplinárny poriadok SŠF

Disciplinárny poriadok    Úvodné ustanovenie. Článok 1 Disciplinárny poriadok stanoví pravidlá disciplinárneho konania v SŠF. Článok 2 Účelom disciplinárneho konania je prejednávanie a spravodlivé posúdenie disciplinárneho […]